Chinesische Medizin, Akupunktur, Kongress, Qigong,

Chinesische Medizin, Akupunktur, Kongress, Qigong,

15. Internationaler TAO Kongress – 27.-29. September 2018 in Graz, Photo credits: Pixabay

Chinesische Medizin, Akupunktur, Kongress, Qigong,